HUNDMÖTESKURS enligt Kommunikationsmetoden


"Har du och din hund det svårt att möta andra hundar på ett lugnt sätt? Har din hund svårt att läsa av den mötande hundens signaler? Ofta kommer problemet med att vi styr upp hunden i kopplet (vi vill ha kontroll) så att hunden inte kan kommunicera med den mötande hunden - välja den vänliga vägen och visa signaler som på hundens språk är vänliga och att de inte vill ha kontakt med varandra."

*Man kan säga att hunden får göra det den vill göra så länge den inte riktar sitt intresse mot mötet - om så - då hjälper vi till.*

Mer info finns här - Kommunikationsmetodens hemsida

Möten sker med utvalda hundar/ekipage som gör att er hund och du lär er hur möten blir enligt kommunkikationsmetoden. Utveckling och svårigheter utökas under träffarna utifrån respektive ekipages utveckling. 

Förrutom att du 
tränar en och en med er hund i möten så lär du dig väldigt mycketa av att titta på varandras möten och får tips, ökad kunskap, gemenskap och en djupare förståelse. 

 

NY KURSSTART 

4 tillfällen (11h) 
Kursdatum 2017: Torsd 8 juni, onsd 14 juni, tisd 27 juni, torsd 24 aug
*Första tillfället är teoripass inkl fika och kortare praktik
Övriga tillfällen är praktik på olika platser
Dag: se ovan
Tid:
Kl 18 - ca 21+ första tillfället
18 till ca 20.30+ resterande 
Pris: 1600kr

* max 6 ekipage/hundar * 

Finns plats kvar

 Minst 4 anmälada för kursstart.


Anmälan senast 15 maj 2017
MEJL: cathrine_jonsson@hotmail.com
Eller via kontakformulär

**När du mejlar och anmäler/intresse så 

berätta mer om din hund och hur ni har det 
med möten, vad ni tränat och hur det fungerar. 
Vad gör ni tillsammans till vardags mmTIDIGARE KURS

Sommaren 2016
Hösten 2015
Våren 2015
Vintern 2014
Våren 2014

 

Tillbaka till kurser

 

P1011588