Sammanfattning/reflektion av träningspasset

 

Efter ett träningspass så ställ dig enkelt dessa frågor:

 
- Vad gjorde jag bra?
- Vad gjorde hunden bra?
- Vad gjorde vi bra?

- Vad vill jag ändra på?

- Hur gör jag det?

- Vad var roligt?

 

Enkel sammanfattning efter ett pass och även att repetera inför ett pass för att gå in i det med rätt inställning. 
Även lättare se sina framsteg och att VI KAN